The Voyado Effect

The Voyado Effect

Voyado, en CRM plattform för ett stort detaljhandelsföretag, växer kraftigt. Som en viktig del i deras tillväxtresa var nästa steg att expandera till en ny marknad: England. För att möjliggöra detta ville Voyado utveckla en filmkampanj som skulle väcka intresse för företaget – med förhoppningen att den skulle resultera i nya kunder som tar kontakt med Voyados säljpersonal.

Voyado hade en tydlig bild av utmaningarna som deras kunder möter. En av dem är bromsklossen i form av oorganiserad data. Kunder med data utspritt på många olika plattformar är svåra, om inte omöjliga, att få en överblick över. Det gör det också svårt att skapa kundsegment och förståelse för hur kunder med olika demografiska egenskaper beter sig och interagerar med företaget. Att börja använda Voyado skulle ha en stor positiv inverkan för de här företagen. 

Ytterligare en utmaning som Voyado upptäckt bland sina kunder var förmågan att skapa personlig kontakt med deras kunder. När man arbetar manuellt är det svårt att skicka mail, göra reklam, text, och skapa personliga landningssidor för olika kunder. I situationer som dessa, där det är svårt att adressera varje enskild kund, slutar det ofta med att företaget förlitar sig på massmarknadsföring. Med andra ord når kommunicerar inte företagen med sina kunder på ett effektivt sätt.

Voyado visste hur deras erbjudande kunde vara av värde för deras kunder. Nu var det upp till oss att skapa en film som på ett uppmuntrande och tydligt sätt visade det värdet.

Idéen var att visa vardagen för ett detaljhandelsföretag som förlitar sig på en annan CXP-plattform, innan de byter till Voyado. Vi får följa en person som upplever utmaningarna beskrivna ovan. En voiceover guidar oss genom familjära situationer för detaljhandelsarbetare. Med hjälp av färgglada och fantasifulla bilder omvandlas bilden då en annan person börjar använda Voyado, medan voiceovern förklarar fördelarna med Voyados plattform. Under tiden börjar saker och ting falla på plats för filmens huvudperson. Det är det som är The Voyado Effect.

En varm och lättsam stämning skapas i filmen genom användandet av en glad, akustisk låt tillsammans med voice over och passande ljudeffekter. För en kortversion visualiseras “The Voyado Effect” som följer: “Med Voyado” visar vi en levande IT-kille. “Utan Voyado” visar vi ett skelett av en IT-kille. 

Att porträttera de många och diverse funktioner som Voyado erbjuder företag på ett lättsamt och engagerande sätt, utan att för den delen tappa grundbudskapet, var ett spännande uppdrag och ett roligt projekt att ta del av. Vår förhoppning är att filmen visar en färgglad och lättnavigerad plattform, som för tittaren framstår som ett självklart verktyg att implementera i sin organisation – Voyado. 

Client Voyado
Director Tobias Bragge
Executive producer Emil Torneryd
Producer Beatrice Lilliesköld
DOP Daniel Edin

Videos

Play video
Play video
Short
Play video
Short
Play video
Short
Prenumerera på vårt nyhetsbrev