FÖRPRODUKTION

FÖRPRODUKTIONEN

När ett projekt definierats och placerats i händerna på rätt team och under rätt produktionsprocess håller vi först ett uppstartsmöte. Under detta möte sätter vi alla ramar för produktionen: idéer presenteras utifrån en tidigare brief, vi tar en budgetgenomgång, en tidsplan sätts för projektet med leveransdatum etc.

Läs mer

Urval av våra produkter

Ladda fler
Prenumerera på vårt nyhetsbrev