Klimathotet

Klimathotet

Ibland får vi göra filmer där kunden redan från början har en väldigt tydlig vision om hur slutprodukten ska se ut. Att vara kreativ tillsammans med dessa företag är roligt, men också utmanande, och bland de viktigaste projekten vi får vara med i. Precis så var det med Peab. Vi lärde oss otroligt mycket genom att samarbeta med dem under det här projektet.

Peab AB, det bygg- och anläggningsföretag som är mest känt i svenska hem, hade ett tydligt mål när vi kom i kontakt med dem. En årlig enkät för politiker och tjänstemän i Stockholmsregionen hade gett ett tråkigt besked. Den generella uppfattningen om Peab var “ett gammalmodigt företag” som var dåligt både för urban utveckling och miljö. Ord som inget företag vill förknippas med. 

Peabs önskan var att skapa en film där de kunde visa en ny bild av företaget och på så sätt leda vägen mot en positionsförflyttning. Peab i framtiden ska ses som ett attraktivt alternativ när det kommer till markanvisningar och anbud. Ett ärofyllt uppdrag för Crisp Film. För att komma igång med arbetet fick vi en rad nyckelord från Peab. Bland annat var vårt mål att visa hur Peab förbättrar vardagen där livet händer: livet mellan husen, livet mellan vägarna, hållbarhet i ett vidare perspektiv, och optimism för framtiden med känslan att “ingenting är omöjligt”. 

Med nyckelorden i åtanke utvecklade vi en idé där vi ville visa det hållbara tänkandet som genomsyrar företaget, utan att för den saken gömma undan misstag som skett längs vägen. Genom att erkänna att byggbranschen i sin helhet snabbare borde ha ställt om för att minimera sin klimatpåverkan bygger vi förtroende med tittaren. Det ger oss också möjlighet att förmedla budskapet att Peab håller på att skapa en mer hållbar byggbransch redan idag.

Visuellt följer filmen en projektledare på Peab som hanterar dessa problem på en daglig basis. För att skapa en genuin och intim atmosfär lär vi känna henne både personligen och professionellt under filmens gång. Genom hennes ögon får vi ta del av Peabs dagliga verksamhet, medan en voiceover berättar för oss hur byggbranschen kunde ha agerat bättre redan igår. Efter att ha byggt upp både förtroende och spänning introducerar vi Peabs initiativ för en mer hållbar byggindustri. Det slutliga meddelandet är att Peab skapar en positiv kedjereaktion genom samhället och därigenom en mer hållbar framtid.

Genom närhet till huvudpersonen i filmen hoppas vi att tittaren kommer närmare Peab och på så sätt får möjlighet att se vad företaget faktiskt står för och gör. En nyanserad bild av ett företag i framkant som aldrig igen kommer att beskrivas som gammalmodigt. För Peab är allt annat än det.

CLIENT Peab
EXECUTIVE PRODUCER Thomas Aziz
PRODUCER Alexandra Norberg
DIRECTOR Gabriel Schock
DOP Daniel Edin

Video

Play video
Prenumerera på vårt nyhetsbrev