Gasellföretag 2017


Gaselltävlingen uppmärksammar de snabbast växande företagen i Sveriges 21 län. Tidigare studier visar att gasellföretagen är mycket betydelsefulla för skapande av jobb och ekonomisk utveckling.

FRÅN 2014 TILL 2017

2014 bytte dåvarande produktionsbolaget TS produktion namnet till Crisp Film. Grundare Thomas Aziz och Robin Ehlde hade målet att bli ett entreprenöriellt företag med nytänkande företagskultur med stadig ökad omsättning. Kunderna skulle få mer film för pengarna och bolaget skulle förändra branschen.

Idag 2017 så har Crisp Film en omsättningstillväxt på 290% sedan 2014. De har gått från 3 st anställda till 12 st och har stadigt ökat omsättningen de senaste åren.

“Vi är glada över att bidra till Sveriges entreprenörer och att ge iväg inspiration, praktiska kunskaper och agera förebilder åt andra. Det är med med mycket stolthet vi ödmjukt ställer oss i ledet – “Crisp Film Gasellföretag 2017” – Crisp Film 

38f8ac0cff72e16fe3d4e445237afdc917b69d6c